- reklama -

UMiG Bogatynia, fot. archiwum bogatynia.info.plW krajach o ugruntowanej demokracji jest rzeczą oczywistą, iż informacje o samorządzie są przejrzyste, a kiedy pojawiają się wątpliwości, władza udziela wyjaśnień. Nikt się nie dziwi, że przedstawiciele społeczeństwa oraz media pytają o najróżniejsze sprawy. Udzielając odpowiedzi, władza nie czyni żadnej łaski – jest to po prostu jeden z jej obowiązków

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku nie pozostawia żadnych wątpliwości: każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, przy czym od nikogo, kto takie prawo wykonuje, nie wolno żądać wykazania interesu prawnego bądź faktycznego. W myśl artykułu 3, punkt 2, prawo do informacji publicznej oznacza „uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych”.

Wyjątki od tej reguły są określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic, ustawowo chronionych. Co ważne, ustawa o dostępie do informacji publicznej dopuszcza ograniczenia ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy, ale nie dotyczy to informacji o osobach, pełniących funkcje publiczne lub informacji, mających związek z pełnieniem tych funkcji.

Pośród podmiotów, obowiązanych do udostępniania informacji publicznej, na pierwszym miejscu wymienia się organy władzy publicznej. Artykuł 8 ustawy określa, jakie informacje muszą znaleźć się w Biuletynie Informacji Publicznej - wśród wielu innych, wymienia się dokumentację z przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. Chociaż kwestia zakresu dokumentów, które podlegają publikacji, była przedmiotem różnych interpretacji i kontrowersji, przyjmuje się, iż w BIP muszą się znaleźć co najmniej wystąpienia pokontrolne i zalecenia. Stanowią one bowiem istotny element kontroli rady gminy nad działalnością organu wykonawczego.

W naszym BIP nie ma aktualnych informacji – pod hasłem „stanowiska i opinie podmiotów kontrolujących” możemy poczytać o wynikach kompleksowej kontroli gminy, związanej z gospodarką finansową w roku 2004 oraz o wynikach kontroli, przeprowadzonej w Radzie Gminy i Miasta w roku 2005 i 2009. Natomiast żaden ślad nie pozostał po kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy, którą w lipcu 2009 roku przeprowadziła RIO we Wrocławiu. Nie ma też informacji związanych z kontrolami, przeprowadzonymi w roku 2009 czy 2011 przez NIK, chociaż oceny były generalnie pozytywne, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Jedną z form wykonywania prawa do informacji publicznej są zapytania i interpelacje radnych. Z paragrafów 38 i 39 Statutu Gminy i Miasta wynika, że odpowiedź powinna być udzielona na sesji. Jedynie na żądanie radnego i wówczas, gdy nie ma możliwości odpowiedzi natychmiastowej lub wymaga ona szczegółowego uzasadnienia, odpowiedzi udziela się na piśmie w terminie 30 dni. W przypadku Bogatyni bardzo często zdarza się, iż radny nie otrzymuje odpowiedzi w trakcie sesji, a termin 30 dni bywa znacznie przekroczony. Nawet wówczas odpowiedzi nie zawsze można uznać za wyczerpujące.

Znamienny przykład: 27 września 2011 przedstawiłem interpelację w sprawie wydatków budżetowych w dziale „Administracja publiczna”, rozdział „urzędy gminy”, gdzie zaplanowano kwotę 600 tys. zł w paragrafie „zakup usług pozostałych”. Tę kwotę zwiększono we wrześniu 2011 o 81 tys. zł. Odpowiedź otrzymałem w grudniu:

„Na dzień 14 października 2011 r. wykonanie na paragrafie opiewało na kwotę 594 tys. zł, co spowodowało potrzebę przeniesienia dodatkowych środków w wysokości 81 tys. zł, aby zapewnić realizację zadań do końca roku 2011. Na powyższym paragrafie wydatkowanie środków zaplanowano między innymi na następujące cele: wywóz nieczystości, opłata za dokształcanie pracowników, opłaty pocztowe, opłaty RTV, opłaty skarbowe i komornicze, naprawy i przeglądy samochodów, prowizje i opłaty bankowe, informatyzacja urzędu, instalacja światłowodu, przeniesienie linii telefonicznych, kontrola obiektów – monitoring (nadzór elektroniczny), pomiary elektryczne, abonament za oprogramowanie, podpis elektroniczny, montaż oświetlenia – naprawa instalacji, meble biurowe oraz inne drobne naprawy”.

Jakie kwoty przeznaczono na poszczególne zadania, odpowiedzi nie uzyskałem. Po drugie – w rozdziale „urzędy gmin” widnieje między innymi kwota ok. 944 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia, ponad 200 tys. zł na zakup usług remontowych, 127 tys. zł na szkolenia pracowników. Jakie konkretnie wydatki wzrosły i dlaczego – trudno dociec.

Wspomniane powyżej kwoty mieszczą się w kategorii „wydatków bieżących”. Szczególnie w tym kontekście jest niezrozumiałe, co się kryje pod hasłem „informatyzacja urzędu”, gdyż w planie wydatków inwestycyjnych widnieje kwota prawie 300 tys. zł na wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w urzędzie, uruchomienie portalu Wrota Bogatyni, instalację wewnętrznej sieci komputerowej wraz z wyposażeniem (koszt całego zadania to ponad milion zł). Dodatkowo w tychże wydatkach zaplanowano 158 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego w związku z wdrożeniem owego systemu. Przy okazji już tylko wspomnę, iż w planie inwestycyjnym umieszczono ekspres ciśnieniowy na potrzeby sekretariatu burmistrza za jedyne 5 700 zł.

Są państwa o bardzo wysokich standardach demokracji, na przykład kraje skandynawskie, gdzie brak odpowiedzi na pytania, dotyczące wydatkowania publicznych pieniędzy, dyskredytuje polityka. Można sobie wyobrazić burzę w mediach, gdyby polityk unikał odpowiedzi – fala krytyki zmusiłaby go co najmniej do przeprosin, jeśli nie do ustąpienia. A już co najmniej jego rzecznik prasowy pospieszyłby z grzeczną odpowiedzią. Niestety, my nieprędko doczekamy się chwili, kiedy dziennikarze będą podchwytywać podane na tacy zapytania, aby rzucić trochę światła na problem.

Co najwyżej w Internecie anonimowi krzykacze rzucą się na radnego.

Jerzy Wojciechowski

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Kategoria: Felietony

Pozostałe informacje

Sprawdzamy kandydat…

23-10-2020 Wyświetleń:1510 14 Komentarzy

Nowy komisariat w Bo…

23-10-2020 Wyświetleń:664 5 Komentarzy

UMiG: Żadne podwyż…

23-10-2020 Wyświetleń:1046 11 Komentarzy

Podróż do Niemiec …

23-10-2020 Wyświetleń:762 3 Komentarze

Cała Polska w czerw…

23-10-2020 Wyświetleń:191 Brak komentarzy

Policjanci zatrzymal…

23-10-2020 Wyświetleń:533 Brak komentarzy

Uroczysta inauguracj…

22-10-2020 Wyświetleń:603 Brak komentarzy

Odmówiono rejestrac…

22-10-2020 Wyświetleń:3211 20 Komentarzy

Zatrzymano Polaka po…

22-10-2020 Wyświetleń:573 Brak komentarzy

Zatrzymali podejrzan…

22-10-2020 Wyświetleń:1096 Brak komentarzy

Od jutra Czesi wprow…

21-10-2020 Wyświetleń:2191 Brak komentarzy

Sprawdzamy kandydat…

21-10-2020 Wyświetleń:2360 28 Komentarzy

sobota, październik 24, 2020