- reklama -

Kalendarz wydarzeń

XI Bogatyński Konkurs Ortograficzny
Sobota 23 Listopad 2019
Odsłon : 833

dyktando 2019 1573040342

Regulamin XI Bogatyńskiego Konkursu Ortograficznego

 

Ekologiczne Dyktando dla Dorosłych

 

 

I Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Klub Nauczycielski? Izis?,  Bogatyński Ośrodek Kultury i Biblioteka  Publiczna w Bogatyni.

II. Zasady uczestnictwa

 1. Dyktando odbędzie się w kategorii wiekowej od 18 roku życia.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa wypełniając kartę zgłoszenia do konkursu, w dniu konkursu ?rejestracja godz.10:30 -11:00.
 3. Zgłaszający się są zobowiązani do podania swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres, zawód.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych.
 5. Udział w dyktandzie jest bezpłatny.
 6. W dyktandzie nie mogą brać udziału poloniści.

III. Przebieg konkursu

 1. Dyktando  odbędzie się     dnia 23 listopada 2019 r. w sali widowiskowej  Bogatyńskiego  Ośrodka Kultury.   
  Godz.10:0 - 11:00 rejestracja uczestników.
  Godz.11:00 -  piszemy dyktando.
  Godz.11:30  - program artystyczny.
  Godz.13:00 - ogłoszenie wyników.
 2. Prace poszczególnych osób będą kodowane, przed wejściem każda z osób wylosuje kartę z kodem.
 3. Organizatorzy gwarantują pełną dyskrecję napisanych dyktand.
 4. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych.
 5. Nie zastosowanie się do zasad regulaminu objętych punktem 4. wpływa  na dyskwalifikację piszącego.
 6. Do pisania dyktanda należy używać wyłącznie czarnych długopisów.
 7. Dyktanda nie wolno pisać ? literami drukowanymi?.
 8. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.
 9. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego..
 10. Ocenie będzie podlegać także interpunkcja.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby  punktów  przez co najmniej dwóch uczestników.
 12. Ogłoszenie wyników będzie tego samego dnia po sprawdzeniu prac konkursowych.
 13. Ewentualna dogrywka odbędzie się w tym samym dniu, wgląd do własnych prac będzie możliwy po ogłoszeniu wyników.

IV Nagrody

 1. Spośród uczestników wyłoniony zostanie  Bogatyński Mistrz Ortografii.
 2. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie Puchar  oraz tytuł Bogatyńskiego Mistrza Ortografii.
 3. Bogatyński I Wicemistrz Ortografii Puchar i Bogatyński II Wicemistrz Ortografii Puchar.
 4. Wyróżnieni, nagrody niespodzianki, wszyscy ? okolicznościowe dyplomy.
 5. Nagrody zostaną wręczone po sprawdzeniu prac i ewentualnej dogrywce tego samego dnia.

V. Postanowienia końcowe

 1. Udział w dyktandzie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skracania,  przedłużania,   unieważniania dyktanda.
 3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

Więcej informacji: bogatynia.naszabiblioteka.com

czwartek, styczeń 21, 2021