KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II
z dnia 6 października 2020 r.
o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia zarządzonych na dzień 15 listopada 2020 r.
Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II, na podstawie art. 99 i art. 406 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), informuje, że w wyborach przedterminowych
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia zarządzonych na dzień 15 listopada 2020 r., przyjął zawiadomienia:

1) wyborców:
o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BOHDANOWICZA;
- skrót nazwy: KWW ARTURA BOHDANOWICZA;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Piotr Adaszewski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Aneta Kamila Kubska;
- siedziba Komitetu: ul. Kochanowskiego 9/1, 59-920 Bogatynia;
- obszar działania Komitetu: Miasto i Gmina Bogatynia;


o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA OLIASZA;
- skrót nazwy: KWW ARTURA OLIASZA;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Andrzej Zygmunt Turek;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Edyta Monika Włos-Stulińska;
- siedziba Komitetu: ul. Słowiańska 10/2, 59-920 Bogatynia;
- obszar działania Komitetu: Miasto i Gmina Bogatynia;


o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA SIENKIEWICZA;
- skrót nazwy: KWW ARTURA SIENKIEWICZA;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Sławomir Bartłomiej Węsławowicz;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Edyta Iwona Małkiewicz;
- siedziba Komitetu: ul. Wyczółkowskiego 44d/8, 59-920 Bogatynia;
- obszar działania Komitetu: Miasto i Gmina Bogatynia;

o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA KINY;
- skrót nazwy: KWW GRZEGORZA KINY;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Łukasz Adam Wójcikiewicz;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Waldemar Walkowiak;
- siedziba Komitetu: ul. Dębowa 14A, 59-916 Bogatynia;
- obszar działania Komitetu: Miasto i Gmina Bogatynia;


o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA KROPIDŁOWSKIEGO;
- skrót nazwy: KWW IRENEUSZA KROPIDŁOWSKIEGO;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Mirosław Dariusz Nowak;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Jolanta Sylwia Kropidłowska;
- siedziba Komitetu: ul. Kościuszki 26, 59-920 Bogatynia;
- obszar działania Komitetu: Miasto i Gmina Bogatynia;


o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTIANA BAJSAROWICZA WSPÓLNE DOBRO;
- skrót nazwy: KWW KRYSTIANA BAJSAROWICZA WSPÓLNE DOBRO;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Marta Małgorzata Bulanda;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Bartosz Paweł Staliś;
- siedziba Komitetu: ul. Letnia 5, 59-920 Bogatynia;
- obszar działania Komitetu: Miasto i Gmina Bogatynia;


o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ FUDALI;
- skrót nazwy: KWW PAWEŁ FUDALI;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Tomasz Marek Smędra;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Michał Sobierajski;
- siedziba Komitetu: ul. Kossaka 50/7, 59-920 Bogatynia;
- obszar działania Komitetu: Miasto i Gmina Bogatynia;


o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POTĘGA LOKALNEGO SAMORZĄDU;
- skrót nazwy: KWWPLS;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Ryszard Morawski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Andrzej Zajkowski;
- siedziba Komitetu: ul. Prusa 7, 59-920 Bogatynia;
- obszar działania Komitetu: Miasto i Gmina Bogatynia;

o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA DOBROŁOWICZA;
- skrót nazwy: KWW WOJCIECHA DOBROŁOWICZA;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest: Patryk Sebastian Stefaniak;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Elżbieta Ejnochowska;
- siedziba Komitetu: ul. Bł. Ks. J. Popiełuszki 14/6, 59-921 Sieniawka;
- obszar działania Komitetu: Miasto i Gmina Bogatynia.


Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze II
/-/ Michał Chudzik

piątek, styczeń 21, 2022