b_699_699_16777215_00_images_stories_budynki_20191014_151450.jpg

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni nie wydała zakazu wprowadzania wózków dziecięcych na teren placówki. Zdarzenie podczas wyborów miało charakter incydentalny.

Wejść można tylko głównym wejściem, a te od strony ulicy Zamoyskiego są pozamykane, fot. bogatynia.info.pl

Od kilku tygodni do naszej redakcji wpływają głosy rodziców, że pracownicy ochrony nie pozwalają na wprowadzanie wózków dziecięcych na teren Szkoły Podstawowej nr 3. Rodzice odprowadzający lub odbierający starsze dzieci w towarzystwie młodszego rodzeństwa mieli być proszeni o pozostawienie pojazdów za drzwiami wejściowymi. Według wpływających do nas relacji rodzice brali niemowlaki na ręce lub rezygnowali z wejścia. Od nowego roku szkolnego w trójce zaostrzono zasady przebywania tzw. osób trzecich, ale formalnie o zakazie wprowadzania wózków nie ma mowy. Zamknięto m.in. wejścia szkolne od ulicy Zamoyskiego i wprowadzono rejestry. Sprawdziliśmy regulamin przebywania rodziców i osób trzecich na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni i faktycznie nie ma w nim mowy o domniemanym zakazie. Możemy przeczytać w dokumencie, że rodzice i inne osoby trzecie nie mogą wchodzić na teren szkoły bez ważnego powodu, a podczas swojego pobytu w szkole zakłócać tok pracy szkoły. (...) Wejścia i wyjścia ze szkoły kontroluje pracownik ochrony. (...) Osoby wchodzące do szkoły proszone będą o wpisanie swojego imienia i nazwiska oraz celu wejścia do szkoły do "Rejestru wejść osób trzecich na teren SP nr 3 w Bogatyni”, co będzie warunkiem udzielenia zgody na wejście. Pracownik ochrony może poprosić o okazanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości.

- (...) jako dyrektor szkoły nie wydawałam zakazu wprowadzania wózków dziecięcych na teren szkoły. Nie wpłynęła do mnie żadna skarga w ty zakresie, a o wyżej wymienionych utrudnieniach dowiedziałam się z Państwa korespondencji. Po rozmowach z pracownikami ochrony ustalono, że jedyny incydent dotyczący zwrócenia uwagi osobie wprowadzającej wózek do szkoły miał miejsce 13 października 2019 roku podczas wyborów. 15 października 2019 roku jestem umówiona z kierownikiem firmy ochroniarskiej w celu wyjaśnienia sprawy - odpowiada na nasze pytanie dyrektor szkoły Beta Wiśniewska (vide Wiśniewska nową dyrektorką Trójki).

Incydent wspomniany przez dyrektor Wiśniewską miał miejsce podczas głosowania w minionych wyborach parlamentarnych. Hol szkoły pełnił funkcję wyborczej komisji obwodowej przystosowanej do głosowania przez osoby niepełnosprawne. Pracownik firmy ochroniarskiej nie chciał zezwolić osobom głosującym na wejście na tern szkoły z wózkiem z niemowlakiem, powołując się na bliżej nieokreślony zakaz. Ostatecznie pracownik ustąpił.  

Kategoria: Aktualności