b_699_699_16777215_00_images_stories_budynki_20190603_190244.jpg

Bogatyńskie kąpielisko zewnętrzne, zwane również aquaparkiem miało być otwarte latem zeszłego roku. W tym roku się nie udało, a zapowiedzi wskazują, że w przyszłym roku basen również może być zamknięty. Jest jednak mapa drogowa jak "naprawić" inwestycję. Nie wiadomo jednak czy finanse na to pozwolą. 

 

W interpelacji z dnia 16.05.2019 rad ny Jerzy Wiśniewski zapytał o plan dotyczący dalszej „Budowy otwartego kąpieliska w Bogatyni”. Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Wojciech Sawicki poinformował, że w związku z koniecznością uregulowania statusu prawnego ww. inwestycji Wydział Przygotowania i Realizacji opracował następujący plan działań naprawczych:

1. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej warunków gruntowych terenu, na którym zlokalizowana jest inwestycja, wraz z oceną przydatności wbudowanych gruntów do celów budowlanych. Ogłoszenie o ww. zamówieniu umieszczono w dniu 29.05.2019 na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Przewidywany czas realizacji - min 30 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą (pisaliśmy na ten temat w artykule Będą wiercić na basenie - red.).

2. Powołanie, zarządzeniem burmistrza, komisji inwentaryzacyjnej prac budowlanych, wykonanych w latach 2017-2018, w toku inwestycji pod nazwą „Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni”, której celem będzie opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz opracowanie założeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie „Projektu zamiennego budowy otwartego basenu przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni”, niezbędnego do uzyskania decyzji pozwolenia na wznowienie prac budowlanych. Przewidywany czas realizacji: w zależności od przebiegu i nakładów czasowych na wykonanie powyższego opracowania.

3. Wykonanie dokumentacji „Projektu zamiennego budowy otwartego basenu przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni” wraz z uzyskaniem od PINB pozwolenia na wznowienie prac budowlanych. Wykonanie takiej dokumentacji będzie wymagało zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie gminy. Na chwilę obecną nie możliwe określenie tej wartości, gdyż zakres powyższych prac projektowych będzie wynikiem opisanej w pkt. l inwentaryzacji. Przewidywany czas realizacji: min. 6 m-cy.

4. Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do zakończenia inwestycji uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Na chwilę obecną nie jest możliwe podanie przewidywanego czasu realizacji prac budowlanych z uwagi na brak wiedzy jaki zakres będą one obejmowały. Nieznana jest również wartość tych prac budowlanych.

- Jednocześnie informuję, że nierozstrzygnięty stan prawny (w dniu 31.05.2019 odbędzie się kolejna rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi Gminy Bogatynia na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24.09.2018r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji PINB nr 240/2017 z 15.12.2017r. zatwierdzającej projekt budowlany otwartego basenu miejskiego w Bogatyni) jak i formalny (brak decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu) inwestycji uniemożliwia otwarcie obiektu w sezonie letnim w roku 2019 r. - dodaje wiceburmistrz Sawicki.

Kategoria: Aktualności

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Polityka cookies