b_699_699_16777215_00_images_stories_budynki_bilbord_2.jpg

Burmistrz Wojciech Błasiak swoim zarządzeniem częściowo zablokował planowane bieżące wydatki budżetowe Gminy Bogatynia w 2019 roku. Blokowanie obowiązuje do odwołania.

 

Dzisiaj wydane zostało zarządzenie burmistrza w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetu Gminy Bogatynia w 2019 r.

"Postanawia się częściowo zablokować planowane bieżące wydatki budżetowe Gminy Bogatynia w 2019 roku. (...) Blokowanie planowanych wydatków oznacza zakaz dysponowania planowanymi wydatkami oraz zakaz przekazywania środków z budżetu na ich realizację. (...) Blokowanie planowanych wydatków następuje na czas oznaczony od 16 maja 2019 r. do dnia  uchylenia zarządzenia. (...) Blokowaniu nie podlegają wydatki związane z realizacją zadań niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz wydatki wynikające z zawartych umów, ujętych w zaangażowaniu do dnia 15 maja 2019 r., wydatki na realizację zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień" - możemy przeczytać w zarządzeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zatwierdzenie planowanego wydatku nastąpi poprzez pisemną akceptację Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

W uzasadnieniu do zrządzenia burmistrz informuje, że "w związku z utrzymującymi się trudnościami w zakresie płynności finansowej budżetowej Gminy Bogatynia oraz w celu zachowania równowagi budżetowej (...) należy przyjąć zakaz wydatkowania i wstrzymanie przekazywania środków finansowych (...)".

Blokowaniu podlegają wydatki Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia oraz jednostek organizacyjnych Gminy: szkół, przedszkoli, Straży Miejskiej, Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wspierania Rodzin, żłobka i  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni. W sumie wymienionych jest 19 jednostek. 

Według urzędowego raportu o sytuacji finansowej gminy łącznie kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. to 103 221 629,55 zł. W publikacji również szczegółowo wyliczone jest z jakich źródeł zadłużenie pochodzi. Urzędnicy informują również, że w I kwartale 2019 roku dokonano spłaty zobowiązań w wysokości - 8 452 725,35 zł i umów restrukturyzacyjnych - 3 955 300,68 zł, łącznie: 12 408 026,03 zł. Do spłaty w II kwartale mamy jeszcze 5,5 mln zł (vide Propaganda sukcesu i porażki).

Kategoria: Aktualności