b_699_699_16777215_00_images_stories_okiem_20190407_103927.jpg

Po burzliwej sesji przerwano jej dalszy przebieg. Podwyżek nie przegłosowano, ale temat powróci. Burmistrz wydał również specjalne zarządzenie, które ma zdyscyplinować (nie) płacących za wywóz nieczystości.

 

fot. "Okiem czytelników"

Jak opisaliśmy w artykule Będą wyższe opłaty za śmieci radni spotkali się, aby przegłosować uchwałę podwyższającą opłaty, Jak mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy "konieczne jest zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 15,00 (z 7,5) zł miesięcznie/mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny i do kwoty 22,00 (z 15) zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny".

Urzędnicy uzasadniali, że wzrost stawek opłat środowiskowych za składowanie odpadów spowodowany jest przez "wzrost cen paliw i energii oraz zmiana w 2017 roku systemu odbioru odpadów z dwóch frakcji (sucha i mokra) do pięciu frakcji (papier, tworzywa sztuczne i metal, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, odpady ulegające biodegradacji) powoduje, że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów są dużo wyższe niż w latach ubiegłych". Nowe ceny miałby obowiązywać od 1 czerwca br. Ożywiona dyskusja spowodowała, że uchwały nie przegłosowano, a sesję przerwano. Nie można było dłużej kontynuować obrad, bo było już zaplanowane spotkanie z przedstawicielami miast partnerskich z Czech i Niemiec.

Dzień wcześniej burmistrz Wojciech Błasiak wydał specjalne zarządzenie określające procedurę kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Bogatynia. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni będą sprawdzać umowy i deklaracje "śmieciowe". Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przez właścicieli nieruchomości zasad utrzymania czystości i porządku. Kontroli podlegają właściciele nieruchomości objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bogatynia. 

Wyboru podmiotów kontrolowanych urzędnicy dokonają losowo oraz na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez podmiot odbierający odpady o niedopełnieniu obowiązku utrzymania czystości i porządku, w tym w szczególności w zakresie segregacji odpadów na danej nieruchomości (niezgodność ze złożoną deklaracją).

Kategoria: Aktualności