b_699_699_16777215_00_images_stories_newsy_gpo_smieci_.jpg

10 kwietnia br. zaplanowano sesję Rady Miejskiej, która ma obradować nad nowymi cenami a wywóz śmieci w Bogatyni. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - to jedyny punkt zaplanowanej sesji Rady Miejskiej. Koncepcję opracowała wyłoniona w przetargu poznańska firma Ekolog za 7,3 tys. zł (vide Będzie analiza gospodarki odpadami i nowe stawki opłat).

Ostatnia rewolucja śmieciowa w Bogatyni była na przełomie 2012 i 2013 roku (vide Do końca marca musimy się zdeklarować). Wówczas ustalono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15  zł za tzw. odpady mieszane i 7,50 zł za posegregowane (za mieszkańca). Nowe ceny - według projektu będą teraz wynosiły odpowiednio 22 i 15 zł.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy "konieczne jest zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 15,00 zł miesięcznie/mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny i do kwoty 22,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny".

Wzrost stawek opłat środowiskowych za składowanie odpadów spowodowany jest przez "wzrost cen paliw i energii oraz zmiana w 2017 roku systemu odbioru odpadów z dwóch frakcji (sucha i mokra) do pięciu frakcji (papier, tworzywa sztuczne i metal, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, odpady ulegające biodegradacji) powoduje, że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów są dużo wyższe niż w latach ubiegłych".

"Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat - na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" - możemy przeczytać w projekcie uchwały.

Nowe ceny miałby obowiązywać od 1 czerwca br.

Kategoria: Aktualności