b_699_699_16777215_00_images_stories_budynki_55576778_2364571083587665_5302698410418110464_n.jpg

Każdego roku samorząd województwa przeznacza ze swojego budżetu 5 mln zł na ochronę zabytków w całym regionie. W tym roku pieniądze te pozwolą przeprowadzić renowację i najpilniejsze prace konserwatorskie przy 146 obiektach.

 

W konkursie o dofinansowanie starały się w sumie 292 obiekty, a oczekiwany koszt ich renowacji to ponad 32 mln zł. Z całej puli wniosków, 267 spełniło wymagania formalne i zostało przekazane do komisji konkursowej.

- Liczba zgłoszeń pokazuje, jak duża jest skala potrzeb. Nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest w czołówce polskich regionów pod względem ilości zabytków, a wiele z nich to unikaty na skalę kraju czy Europy. Właśnie dlatego, samorząd województwa co roku przeznacza pieniądze na ratowanie najważniejszych i najbardziej zagrożonych obiektów – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Najwyższą ocenę komisja przyznała zadaniom uwzględniającym prace przy obiektach najcenniejszych pod względem artystycznym i naukowym, uznanym za Pomniki Historii i wpisanym na Listę UNESCO, a także obiektom znajdującym się w Parkach Kulturowych. Wysoko na liście znalazły się również zabytki, które znajdują się w udokumentowanym złym stanie technicznym i wymagają złożonych technologicznie zabiegów.

Przy rekomendowaniu dotacji uwzględniono stopień przygotowania realizacji zadań, rzetelność kosztorysowania inwestycji, efekt końcowy wpływający na funkcję zabytku w przestrzeni publicznej, możliwość udostępnienia zabytku zarówno dla społeczności lokalnej, jak również jego wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Ostatecznie komisja wybrała 146 obiektów, które zostaną dofinansowane kwotą 5 mln zł.

- Przekazane przez samorząd województwa pieniądze umożliwią przeprowadzenie prac konserwatorskich, budowlanych i remontowych m.in. w Twierdzy Srebrna Góra, zamkach Grodziec i Chojnik, muzeach w Szklarskiej Porębie i Sobótce, czy teatrze w Legnicy – mówi Michał Bobowiec, członek zarządu województwa odpowiedzialny za ochronę dziedzictwa kulturowego. 

Na Dolnym Śląsku znajduje się blisko 7 700 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Z Bogatyni na liście znalazły się dwa wnioski:

- dom przysłupowy (ok. 1836 r.), wnioskujący: Elżbieta Lech-Gotthardt, tytuł zadania: dom przysłupowy w Bogatyni - Odbudowa po powodzi i pożarze. Etap IV odtworzenie stolarki okiennej, anastyloza, rekonstrukcja spalonych stropów; anastyloza biegów schodowych; kwota dotacji: 30 000;

- dom przysłupowy (ok. 1836 r.); wnioskujący: Elżbieta Lech-Gotthardt Bogatynia; tyuł zadania: dom przysłupowy (1728 r.), kontynuacja odbudowy budynku po powodzi i pożarze remont konstrukcji wieńcowej; anastyloza izb zrębowych; rekonstrukcja stropów; kwota dotacji: 30 000.

Źródło: UMWD

Kategoria: Aktualności