b_699_699_16777215_00_images_stories_instagram_42451805_2094520557259387_2714015810304606208_n.jpg

 

Decyzja została wydana 24 września i wysłana do Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - wynika z informacji przesłanych do naszej redakcji. W oświadczeniu po naszym artykule z 28.09 burmistrz informował, że "do dnia dzisiejszego nie doręczono żadnej decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego".

 

Kąpielisko w Bogatyni, fot. www.instagram.com/bogatynia_info 

- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję DWINB z 6 marca 2018 r. stwierdzającą nieważność decyzji PINB zatwierdzającej projekt budowlany basenu miejskiego i nakładającej na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W toku instancyjnym decyzja GINB jest ostateczna. Jednak stronie niezadowolonej z tej decyzji przysługuje prawo zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia - odpowiada na nasze pytanie Renata Ochman, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, przysyłając decyzję wraz z uzasadnieniem (do pobrania poniżej).

O sprawie pisaliśmy już obszernie w artykule Basen zbudowano bez pozwolenia? (aktualizacja), po którym burmistrz Andrzej Grzmielewicz wydał oświadczenie dotyczące sprawy. Mogliśmy w nim przeczytać, że "Gminie Bogatynia, jako inwestorowi realizującemu budowę otwartego basenu miejskiego, do dnia dzisiejszego nie doręczono żadnej decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego" oraz, że "Stanowisko w przedmiocie rozstrzygnięcia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zostanie przedstawione opinii publicznej po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie i doręczeniu Gminie stosownego orzeczenia".  Z dokumentu przysłanego do nas przez rzecznika GINB wynika, że decyzja została wysłana do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz do wszystkich zainteresowanych instytucji. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń i obiecane informacje bogatyńskich urzędników dotyczące przyszłości obiektu wybudowanego za ok. 20 mln zł.

Kategoria: Aktualności