Barbara Otrociuk - kandydatka na burmistrza BogatyniSzanowni Państwo, 

EKG dla Gminy Bogatynia

Kandyduję na burmistrza Bogatyni, bo jestem przekonana, że moje wykształcenie ekonomiczne, znajomość przepisów prawa, doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz znajomość życia od podszewki pomoże wyprowadzić Gminę Bogatynia
z potężnego zadłużenia oraz przywrócić jej stabilność ekonomiczną.

Edukacja, Kultura, Gospodarka” to są sprawy, które mi towarzyszą od lat. Są nieodzowne w każdej społeczności lokalnej, która powinna rozwijać się dbając o swoje przyszłe pokolenia.

W tragicznej sytuacji finansowej, której znajduje się gmina nie wystarczą same chęci. Potrzebna jest wiedza oraz doświadczenie, a przede wszystkim poczucie odpowiedzialności, etos zawodowy i uczciwość społeczna.

Prowadząc i doradzając firmom, Mieszkańcom Bogatyni oraz pozyskując środki z Unii Europejskiej w ramach swojej pracy zawodowej wykazałam się cechami osoby profesjonalnie przygotowanej do zawodu oraz godnej zaufania społecznego. W ten sam sposób zamierzam pracować na rzecz Gminy Bogatynia.

Jestem osobą niezależną, nie budującą żadnych układów polityczno – społecznych czy knajpiano – wódczanych. W branży, której pracuję liczy się uczciwość, zaradność oraz umiejętność pozyskiwania środków finansowych czy budowa nowych inwestycji. Nie ma tam miejsca na rozrzutność, marnotrawienie oraz wspieranie kolegi kolegów!

Bogatynia zasługuje na dobrego gospodarza, na nowe, świeże spojrzenie, a przede wszystkim na osobę profesjonalnie przygotowaną do zrobienia porządku w tym zaniedbanym, rozrzutnie prowadzonym gospodarstwie!

Moje hobby realizuję razem z bogatyńskim Stowarzyszeniem „BOG – TUR” , podróżując, zwiedzając nasze piękne okolice. Zazdroszczę, że o wiele biedniejsze miasteczka od Bogatyni lśnią czystością, mają infrastrukturę sportową, ścieżki pieszo – rowerowe, punkty informacyjno – turystyczne, nie mówiąc już o porządku w samym mieście. Wiem, że przy funduszu Gminy Bogatyni i dobrym zarządzaniu możemy mieć podobnie!

Postawmy na „EKG dla Gminy Bogatynia”

Z poważaniem i do Państwa dyspozycji, 

Barbara Otrociuk 

Proszę o Twój Głos! 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z moim programem wyborczym: www.barbara.otrociuk.bogatynia.info.pl.

Jestem księgową od wielu lat, a także prowadzę ubezpieczenia majątkowe oraz komunikacyjne.

Barbara Otrociuk

PROGRAM WYBORCZY

 1. Obniżenie wynagrodzeń prezesów spółek gminnych, rad nadzorczych oraz wynagrodzeń diet radnych. Wprowadzenie jednoosobowych zarządów spółek gminnych.
 2. Stworzenie programu „Inwestuj w Gminie Bogatynia”. Wspieranie lokalnej działalności gospodarczej-obniżenie podatków dla przedsiębiorców gminnych, zachęcanie mieszkańców do otwierania działalności gospodarczej w naszej gminie poprzez pakiet „Start plus”.
 3. Wspieranie lokalnego rolnictwa – modernizacja infrastruktury wiejskiej, budowa oraz remonty dróg gminnych , świetlic wiejskich.
 4. Budowa na terenie Gminy Bogatynia nowych miejsc postojowych, otwartych siłowni, świetlic osiedlowych z zaangażowaniem animatorów czasu wolnego, utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla młodzieży potrzebującej wsparcia i pomocy. Wspieranie rozwoju uzdolnionej młodzieży.
 5. Budowa ścieżek pieszo- rowerowych , które utworzą sieć ze ścieżkami
  w Niemczech i Czechach. Wytyczenie ścieżek i szlaków edukacyjnych, historycznych oraz przyrodniczych we współpracy z bogatyńskimi stowarzyszeniami z wykorzystaniem środków unijnych.
 6. Likwidacja dzikich wysypisk poprzez instalację ,, foto pułapek ‘’ monitoringu współpraca ze służbami leśnymi, stowarzyszeniami bogatyńskimi. Pomoc przy likwidacja wysypiska,, Rewita ‘’
 7. Rozszerzenie podstawowej opieki medycznej , rehabilitacji i profilaktyki dla mieszkańców gminy. Wprowadzenie pakietu profilaktyki zdrowotnej od przedszkoli do seniorów – warsztaty, szkolenia, badania profilaktyczne dla mieszkańców.
 8. Wprowadzenie na terenie Gminy Bogatynia budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego oraz wspieranie inicjatyw pozarządowych – bogatyńskich stowarzyszeń – poprzez utworzenie specjalnej komórki w Urzędzie M i G
  w Bogatyni zajmującą się pracą na rzecz stowarzyszeń.
 9. Wprowadzenie programu „Bezpieczny Mieszkaniec”. Program będzie dotyczył: poprawy oświetlenia , oznakowanie dróg , montaż monitoringu
  z funkcjonalnym wykorzystaniem Straży Miejskiej, szeroka współpraca z Policją, Strażą Graniczną.
 10. Wprowadzenie pakietu ekologicznego „Czysta Gmina” – czyli: dopłata do ekologicznych źródeł energii i ciepła, badania stanu zapylenia środowiska, prowadzenia edukacji ekologicznej od „juniora do seniora” Podstawą finansowania pakietu będzie pozyskiwanie środków unijnych na uciepłownienie gminy.

Kandydaci do Rady Miasta i Gminy z KOMITETU WYBORCZEGO POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

sobota, wrzesień 19, 2020